✅ مبلغ ثبت‌نام: ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

✅ مدت دوره: ۱۲ ساعت

✅ تعداد جلسات: ۶

✅ ارایه منابع درسی

✅ ضبط ویدیو های کلاس جهت مشاهده های بعدی