دوره کاربردی تربیت مدرس کودکان - TTC-YL
🔻🔻🔻🔻🔻
روز های برگزاری: سه‌شنبه و پنج‌شنبه
مدت دوره : چهار هفته آموزشی (۱۲ ساعت) هفته پنجم دمو
🔻🔻🔻🔻🔻
✳️ ✳ برای دریافت اطلاعیه ها، صفحه اینستاگرام اجوکاتک را دنبال فرمایید ✳️ ✳
✳️✳️ https://instagram.com/educatech_ir ✳️✳️