✅ مبلغ ثبت‌نام: ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

✅ مدت دوره: ۱۲ ساعت

✅ تعداد جلسات: ۶

✅ ارایه منابع درسی

✅ ضبط ویدیو های کلاس جهت مشاهده های بعدی

✅ مبلغ ثبت‌نام: ۹.۲۰۰.۰۰۰ ریال

✅ ۱۲ ساعت

✅ پنجشنبه ها - ساعت ۰۹:۰۰